Organizacja imprez firmowych

Należy stwierdzić, że współczesne

Żyjemy w czasach, w których imprezy integracyjne i motywacyjne stanowią integralny i praktycznie nierozerwalny element prowadzenia ogólnie pojętego biznesu na większą skalę. Nie da się ukryć, że dzisiejsze zasady i standardy marketingu wyraźnie określają i kładą duży nacisk na rozwój i kształtowanie stosunków i kontaktów międzyludzkich, zwłaszcza tych panujących w firmie między pracownikami.

Równie istotne budowanie silnych więzi

Najważniejszym założeniem imprez integracyjnych jest budowanie i integrowanie zespoły, czyli tak zwany team building. Organizowanie imprez integracyjnych ma również za zadanie zmobilizować zespół do cięższej pracy, lub wynagrodzić za osiągnięte sukcesy. Równie ważne jest budowanie silnych więzi interpersonalnych nie tylko na szczeblu firmy, ale i poza miejscem pracy. Utrzymywanie więzi między członkami zespołu poza godzinami pracy znacznie poprawia wydajność całego zespołu. Jeśli oprócz dużego zgrania zespołu zakwitnie w nim nutka zdrowej rywalizacji, firma może na tym wiele zyskać.

Organizacja zabaw integracyjnych

Organizacja imprez firmowych może być również przeprowadzona zaraz po skompletowaniu ekipy do pracy. Wspólna praca z ludźmi, których się zna jest znacznie łatwiejsza i bardziej efektywna, gdyż każdy wie w jakim stopniu może liczyć na swojego kolegę z zespołu. Organizacja imprez integracyjnych to również świetny pomysł na zmobilizowanie zespołu, jeśli wielkimi krokami zbliża się jakiś kryzys lub wręcz przeciwnie, jeśli firma spodziewa się ważnego kontraktu lub zlecenia, a jego wykonanie zaowocuje olbrzymimi zyskami. W takich wypadkach warto odpowiednio wcześniej zmotywować grupę do ciężkiej pracy. Imprezy motywacyjne są w stanie odpowiednio pobudzić poszczególnych pracowników do cięższej pracy i dążenia do realizacji celów firmy.

Jeśli grupa pracowników zdołała osiągnąć wcześniej obrane przez firmę cele, impreza gratyfikacyjna może być idealnym prezentem dla zespołu, który swą ciężką i długą pracą osiągnął duży sukces. Czasem wspólna impreza z pracownikami firmy może być więcej warta niż premia finansowa.